Sao chép quảng cáo FB từ tài khoản này sang tài khoản khác

Thảo luận trong 'Facebook Ads' bắt đầu bởi KetHuynh, 26/7/16.

 1. KetHuynh

  KetHuynh Administrator Thành viên BQT

  Bạn có thể sao chép quảng cáo từ tài khoản này sang tài khoản khác trong Power Editor.
  Để sao chép quảng cáo giữa các tài khoản trong Power Editor:
  1. Trong Power Editor, chọn tài khoản mà bạn muốn sử dụng trong menu thả xuống ở đầu Power Editor
  2. Nhấp vào [​IMG] ở bên trái trang.
  3. Chọn hộp bên cạnh Tên chiến dịch để chọn tất cả chiến dịch
  4. Nhấp vào [​IMG] ở bên trái trang
  5. Chọn hộp bên cạnh mỗi quảng cáo mà bạn muốn sao chép
  6. Nhấp vào [​IMG] và chọn Xuất mục đã chọn
  7. Trong tệp Excel bạn đã xuất, hãy xóa giá trị trong những cột sau:
   • ID chiến dịch
   • ID nhóm quảng cáo
   • ID quảng cáo
   Lưu ý rằng bạn phải giữ nguyên hàng đầu tiên và chỉ được xóa nội dung trong những cột cụ thể này.
  8. Lưu phiên bản cập nhật của tệp Excel đó
  9. Quay lại Power Editor
  10. Nhấp vào menu thả xuống ở đầu Power Editor và chọn tài khoản quảng cáo mà bạn muốn chuyển quảng cáo sang.
   [​IMG]
  11. Nhấp vào [​IMG] ở bên trái trang
  12. Nhấp vào [​IMG] và chọn Nhập hàng loạt quảng cáo.
  13. Nhấp vào Chọn tệp, chọn bảng tính bạn đã xuất trước đó và nhấp vào Nhập
  14. Khi bạn sẵn sàng, nhấp vào nút Xem lại thay đổi màu xanh lục để đăng thay đổi của bạn.
   
 2. KetHuynh

  KetHuynh Administrator Thành viên BQT

  https://www.facebook.com/business/help/1419087678312537
  How do I copy an ad from one account to another in Power Editor?

  You can copy ads from one account to another in Power Editor.

  To copy ads between accounts in Power Editor:

  1. In Power Editor, select the account you want to use in the dropdown at the top of Power Editor
  2. Click [​IMG] on the left side of the page.
  3. Check the box next to Campaign Name to select all campaigns
  4. Click [​IMG]on the left side of the page
  5. Check the box next to the ad you want to copy
  6. Click [​IMG] and select Export Selected
  7. In the Excel file you exported, clear the values in these columns:
   • Campaign ID
   • Ad Set ID
   • Ad ID
   Keep in mind that you should leave the first row in place and only delete the content in these specific columns.
  8. Save the updated version of the Excel file
  9. Go back to Power Editor
  10. Click the dropdown at the top of Power Editor and select the ad account you want to transfer your ad to.
   [​IMG]
  11. Click [​IMG]on the left side of the page
  12. Click [​IMG] and select Import Ads in Bulk.
  13. Click Choose File, select the spreadsheet you previously exported and click Import
  14. When you're ready, click the green Review Changes button to publish your changes.
   

Chia sẻ trang này